Home /  Jak opakować brandy - 3. warsztaty / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2.Termin:
4 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:00 - 16:00
2. Miejsce:
Podczas targów Packaging Innovations, w Sali B, na terenie hali EXPO XXI w Warszawie, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
3.Warunki udziału:
Udział bezpłatny dla wszystkich, którzy zarejestrują się na warsztaty do dnia 29 marca br.
Dla gości, którzy zgłoszą swój udział po tym terminie, opłata za udział wynosi 123 zł brutto.
Opłata obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe.
Zachęcamy także po warsztatach do zwiedzenia Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations – w tym celu, aby zaoszczędzić Państwa czas zachęcamy do rejestracji na targi na stronie: http://rejestracja.x24.pl/
4.Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: PKO S.A. oddział w Łodzi nr konta: 24124015451111000011659583 do dnia 04.04.2017.
5.Uczestnik warsztatów zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy.
6.Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).
7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca warsztatów. W przypadku odwołania warsztatów, bądź zmiany jego terminu, organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w warsztatach lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za warsztaty w innym terminie.
8.W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na warsztaty wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas warsztatów.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania warsztatów.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się warsztatów.
12. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w warsztatach.
13.W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

24 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

 

W przygotowaniu