Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2. Termin konferencji:
17 czerwca 2015 r.
2. Miejsce:
Hotel Iness w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19/23
3. Opłaty:
Koszt udziału w konferencji:
300 zł brutto
Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe.
4. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: PKO S.A. oddział w Łodzi nr konta: 24124015451111000011659583 do dnia 12.06.2015.
5. Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.
6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 12.06.2015 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.
12. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.
13. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Jolanta Ziemniak-Ronke
Jarosław Gaweł
42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularze

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu