Home /  Tektura Falista 2019 / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

13-14 czerwca 2019 r.

3. Miejsce:

Villa Park Med & SPA, ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek

www.villapark.pl

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w konferencji:

Koszt udziału w konferencji:

* Dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą:
- przy terminowej rejestracji do 31 maja 2019 r.: 400 zł + VAT 23% (492 zł brutto/osobę),

- przy rejestracji po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc na konferencję: 500 zł + VAT 23% (615 zł brutto/osobę).

** Dla przedstawicieli pozostałych firm:

- przy terminowej rejestracji do 31 maja 2019 r.: 800 zł + VAT 23% (984 zł brutto/osobę),

- przy rejestracji po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc na konferencję: 890 zł + VAT 23% (1094,70 zł brutto/osobę).

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej, miejsce parkingowe (w miarę dostępności miejsc na terenie hotelu).

Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:
mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404.

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Villa Park Med. & SPA:

Prosimy Państwa o rezerwację we własnym zakresie odpowiednich pokoi w hotelu Villa Park Med & SPA do dnia 31 maja br. – szczegółowe informacje poniżej:
Ceny netto dla gości konferencji na hasło „Świat DRUKU”:

  • pokój SGL - 230 zł
  • pokój DBL - 330 zł
  • pokój DEL - 370 zł
  • Villa Lux - 430 zł
  • Villa Garden Lux - 450 zł

Doba hotelowa od 15:00 do 12:30. Goście hotelu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem hotelu.

Rezerwacje pokoi z powyższymi cenami na hasło „Świat DRUKU” przyjmuje P. Urszula Nyc:

tel. +48 54 416 41 22,+48 784 975 364, e-mail: unyc@villapark.pl.

5. Rejestracja:
Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 31 maja 2019 r. przesłać do organizatora konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji. W późniejszych terminach rejestracja na konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 04.06.2019 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

13. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

14. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,
2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

15. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

16. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu