Home /  Święto Książki 2019 / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:
21 marca 2019 r.

3. Miejsce:
Warszawa

4. Opłaty:
Koszt udziału w konferencji:
- dla przedstawicieli drukarń i wydawnictw: 300 zł netto (369,00 zł brutto).
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 550 zł netto (676,50 zł brutto).
Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

5. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

5.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

do dnia 12.03.2019.

6. Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 12.03.2019 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym lub filmowym podczas I konferencji „Święto Książki” i nie będzie rościł sobie żadnych praw finansowych do materiału wykorzystującego jego wizerunek, opublikowanego w mediach zarządzanych przez organizatora.

14.Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji.

15. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92

(+48) 601 979 668

biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

1 Cze 2023

Etykiety Samoprzylepne 2023

5 Paź 2023

Tektura Falista 2023

 

W przygotowaniu