Archiwum - Jak wzmocnić brandy? Projektowanie i produkcja innowacyjnego opakowania  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

16 maja 2019 r.

3. Miejsce:

Sala konferencyjna C, w centralnej części kompleksu EXPO XXI (na pierwszym piętrze Hali nr 2), przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12 w Warszawie.

4. Opłaty:

Koszt udziału w konferencji:

*Dla właścicieli marek, projektantów, agencji reklamowych i drukarń:
- przy terminowej rejestracji do 8 maja 2019 r.: 300 zł + VAT 23% (369 zł brutto/osobę),

- przy rejestracji po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc na konferencję: 400 zł + VAT 23% (492 zł brutto/osobę).

**Dla dostawców materiałów, maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, etykiet i materiałów promocyjnych oraz pozostałych zainteresowanych:

- przy terminowej rejestracji do 8 maja 2019 r.: 500 zł + VAT 23% (615 zł brutto/osobę),

- przy rejestracji po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc na konferencję: 600 zł + VAT 23% (738 zł brutto/osobę).

Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

5. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:
mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404.
Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 8 maja 2019 r. lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika konferencji biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika konferencji, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji.

13. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

14. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,
2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

15. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

16. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

24 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

 

W przygotowaniu