Szukaj 

Login 

 

 

Marek Janowski

Od 19 lat związany z branżą poligraficzną. Jest jednym z prekursorów: praktycznego zastosowania zarządzania barwą w procesach produkcyjnych, których liczba sięga kilkuset wdrożeń; standaryzacji; uporządkowania norm i zagadnień w dziedzinie kontroli jakości produkcji poligraficznej. Poprzez wydane ekspertyzy w sporach reklamacyjnych, wielokrotnie doprowadził do polubownego zakończenia reklamacji. Zdobyte wykształcenie ugruntował wieloletnią praktyką w zakładach produkcyjnych. Obecnie pracuje dla Firmy Epson na stanowisku Pre/Post Sales Specialist.

 

 

3 Mar 2020

Jak wzmocnić brandy?

12 Maj 2020

Poligrafia w marketingu

12 Maj 2020

Effective Packaging

 

W przygotowaniu