Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

27 marca 2018 r., w godzinach 9:00-16:30

3. Miejsce:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe "Mrówka"
ul. Przekorna 33, Warszawa

4. Opłaty:

Koszt udziału w konferencji:
250 zł + VAT 23% (307,50 zł brutto)/osobę
Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe (do wyczerpania dostępnych miejsc).

5. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:
mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404.
Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 16.03.2018 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

13. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Mirska
42 687 12 92, 601979668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

W przygotowaniu