Szukaj 

Login 

 

 

Prezentacje firm

Alstor

Alstor prowadzi działalność na polskim rynku IT już od 1987 roku. Firma powstała jeszcze przed wielkimi politycznymi zmianami, które miały miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dzisiaj Alstor postrzegany jest jako niszowy dystrybutor typu VAD (Value Added Distributor), którego działalność wybiega daleko poza standardową ofertę handlową.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego jest jednostką badawczo-rozwojową, prowadzącą badania oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także związaną z nimi działalność edukacyjną i wydawniczą dla potrzeb przemysłu poligraficznego.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego jest jednostką badawczo-rozwojową, prowadzącą badania oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także związaną z nimi działalność edukacyjną i wydawniczą dla potrzeb przemysłu poligraficznego.
Działalność badawczo-rozwojowa, wdrożeniowa oraz edukacyjna i wydawnicza Ośrodka koncentruje się między innymi na następujących kierunkach:
• badania, ekspertyzy i prace rozwojowe mające zastosowanie w przemysłowych technikach drukowania;
• rozwój, wdrażanie i doskonalenie nowych rozwiązań, materiałów, wyrobów, urządzeń, procesów i metod technologicznych w produkcji poligraficznej;
• specjalistyczne prace związane z opracowywaniem, wdrażaniem i upowszechnianiem systemów identyfikacji kodowej;
• działalność dotycząca uwarunkowań rozwoju przemysłu poligraficznego w Unii Europejskiej;
• systemy zarządzania spełniające wymagania określone normami ISO;
• problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnienia ochrony środowiska w przemyśle poligraficznym;
• działalność edukacyjno-promocyjna, w tym wspieranie zawodowego szkolnictwa poligraficznego;
• działalność wydawnicza i informacyjna.
COBRPP inicjuje i systematycznie organizuje oraz uczestniczy w sympozjach i konferencjach przeznaczonych dla branży poligraficznej. Jest także członkiem Polskiej Izby Druku, z którą współpracuje w zakresie działalności statutowej.

Color Management Consulting

CMC powstał z myślą o świadczeniu usług zarządzania barwa dla branży poligraficznej i wszystkich przedsiębiorstw z nią powiązanych. Zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi zgodności i powtarzalności odwzorowania barw od 2006 roku.
Nasze wdrożenia opierają się na wytycznych z grupy norm ISO 12647 oraz o standardy przemysłowe związane ze standaryzacja druku. Współpracujemy z międzynarodowymi instytutami : FOGRA/UGRA, ECI, FTA.
Do naszych klientów należą firmy z branży poligraficznej zajmujące się drukiem offsetowym zarówno arkuszowym jak i zwojowym, fleksodrukiem, rotograwiurą, cyfrowym, a także ostateczni odbiorcy jak międzynarodowe marki, agencje reklamowe oraz produkcyjne, dla których przeprowadzamy audyty jakościowe.
CMC wspiera przedsiębiorstwa z branży poligraficznej przy wprowadzaniu i wdrażaniu ustandaryzowanych, przemysłowych procesów w całym łańcuchu produkcyjnym : od odbitki próbnej poprzez nośnik obrazu aż po druk. Zdefiniowanymi celami podczas tego procesu są: zgodność ze standardami międzynarodowymi oraz wyższa powtarzalność druku.

Epson Europe

Producent urządzeń do obrazowania graficznego, w tym drukarek, projektorów 3LCD oraz małych i średnich ekranów LCD. Dzięki swej innowacyjności i kreatywności firma Epson wykracza poza wizje i oczekiwania klientów, oferując produkty znane z doskonałej jakości, funkcjonalności i wydajnego zużycia energii.
Epson to sieć 70 tys. pracowników w 108 placówkach na całym świecie. Epson Europe BV z Amsterdamu to regionalna centrala grupy odpowiedzialna za Europę, Środkowy Wschód, Rosję
i Afrykę. Firma stale rozwija swoją ofertę i proponuje zróżnicowane pod względem ceny oraz parametrów produkty takie jak: drukarki laserowe, atramentowe i igłowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, projektory multimedialne, drukarki fiskalne i systemy kasowe. Epson szczyci się także ciągłym wkładem w światową ochronę środowiska i wspieraniem lokalnych społeczności. W ogłoszonej w czerwcu 2008 roku „Wizji ekologicznej 2050” firma zaprezentowała inicjatywy przeciwdziałające globalnemu ociepleniu, wyczerpywaniu światowych zasobów naturalnych i utracie bioróżnorodności.

ESKO

Produkty z oferty Esko pomagają zarządzać procesami pakowania i wydruku właścicielom marek, sprzedawcom detalicznym, projektantom, firmom z branży przygotowania do druku, domom handlowym, producentom opakowań i firmom konfekcjonującym.
Rozwiązania Esko są stosowane w zarządzaniu pakowaniem, zarządzaniu zasobami, tworzeniu szaty graficznej, projektów konstrukcyjnych, przygotowywaniu do druku, tworzeniu wizualizacji 3D, produkcji płyt fleksograficznych, automatyzacji procesów roboczych, procesie zapewniania jakości, produkcji próbek, paletyzacji, współpracy w obrębie łańcucha dostaw i/lub produkcji znaków i reklam w przypadku 9 na 10 opakowań detalicznych.
Rozwiązania firmy Esko obejmują obszerny pakiet oprogramowania i dwie linie sprzętu: fleksograficzne systemy obrazowania CDI komputer – płyta i cyfrowe systemy tnące Kongsberg, a także profesjonalne usługi, szkolenia i doradztwo.

Produkty z oferty Esko pomagają zarządzać procesami pakowania i wydruku właścicielom marek, sprzedawcom detalicznym, projektantom, firmom z branży przygotowania do druku, domom handlowym, producentom opakowań i firmom konfekcjonującym.

Rozwiązania Esko są stosowane w zarządzaniu pakowaniem, zarządzaniu zasobami, tworzeniu szaty graficznej, projektów konstrukcyjnych, przygotowywaniu do druku, tworzeniu wizualizacji 3D, produkcji płyt fleksograficznych, automatyzacji procesów roboczych, procesie zapewniania jakości, produkcji próbek, paletyzacji, współpracy w obrębie łańcucha dostaw i/lub produkcji znaków i reklam w przypadku 9 na 10 opakowań detalicznych.

Rozwiązania firmy Esko obejmują obszerny pakiet oprogramowania i dwie linie sprzętu: fleksograficzne systemy obrazowania CDI komputer – płyta i cyfrowe systemy tnące Kongsberg, a także profesjonalne usługi, szkolenia i doradztwo.

X-Rite

X-Rite – światowy lider w zakresie nauki o barwie i związanych z nią technologii. Firma, ktorej częścią jest dzisiaj znany twórca systemów do klasyfikowania barw Pantone Inc., tworzy i rozwija, produkuje, dystrybuuje i wspiera innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów pomiaru barwy, oprogramowania, wzorców barw i serwisu. X-Rite pomaga redukować koszty i podnosić jakość we wszystkich dziedzinach wymagających jednoznacznej oceny barwy, takich jak: projektowanie, dobór, pomiar, recepturowanie, mieszanie, komunikacja na temat barwy oraz powtarzalność wzorca barwy w produkcji poligraficznej i w innych gałęziach przemysłu.

Rozwiązania X-Rite wykorzystywane są w dziedzinach takich jak druk i przygotowanie do druku, przemysł opakowań, fotografia, projekt graficzny, wideo, przemysł samochodowy, przemysł farb i lakierów, tworzyw sztucznych, przemysł tekstylny, stomatologia i medycyna.
Firma posiada biura kierujące dystrybucją produktów X-Rite i Pantone na wszystkich kontynentach. Biura te kierują rozbudowaną siecią dystrybucyjną w większości krajów Europy, obu Ameryk, Azji, Australii, bliskiego i dalekiego Wschodu.

 

 

 

W przygotowaniu