Home /  Akademia Zarządzania Barwą 2017 / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:
23 listopada 2017 r.

3. Miejsce:
Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119 w Warszawie

4. Opłaty:
Koszt udziału w konferencji:
- dla przedstawicieli drukarń, agencji reklamowych, studiów graficznych i przygotowalni: 250 zł netto (307,50 zł brutto).
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 500 zł netto (615 zł brutto).
Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe (do wyczerpania dostępnych miejsc).

5. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

5.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

do dnia 13.11.2017.

6. Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 13.11.2017 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym lub filmowym podczas XI konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą i nie będzie rościł sobie żadnych praw finansowych do materiału wykorzystującego jego wizerunek opublikowanego w mediach zarządzanych przez organizatora.

14.Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

15. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

W przygotowaniu