Jak prowadzić profil firmy poligraficznej na biznesowym portalu społecznościowym?  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2.1.Termin szkolenia
28 marca 2023 r. w godzinach 9 - 16.15

2.2. Miejsce:

Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald, ul.Połczyńska 52, Warszawa-Bemowo

3. Opłaty:

4. Koszt udziału w szkoleniu:

Koszt udziału w szkoleniu:
590 zł + 23% VAT (725,70 zł brutto)
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

4.Wpłatę należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

4.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

do dnia 22.03.2023.

5.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 22.03.2023.

6.Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.

8.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas szkolenia.

9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w szkoleniu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania szkolenia.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się szkolenia.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

13. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,

2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

14. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

15. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu