Szukaj 

Login 

 

 

Prelegenci

Adam Fotek

Pracownik J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Specjalizacja w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Agnieszka Werner

Absolwentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Od 2001 r. pracuje w Stowarzyszeniu Papierników Polskich, gdzie jest odpowiedzialna za wszystkie działania związane z Sekcją Tektury Falistej, które obejmują m.in. sprawy związane z polityką celną i ochronną, surowcami, produkcją, zagadnieniami energetycznymi i ekologicznymi. Istotnym elementem jest również gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wyrobów branży tektury falistej, jak również przekazywanie informacji obejmujących te zagadnienia. Autorka publikacji w prasie branżowej.

dr inż. Svitlana Khadzhynova

Absolwentka Poligraficznego Instytutu im. Iwana Fiodorowa we Lwowie (obecnie Ukraińska Akademia Drukarstwa). Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, a od 2000 r. pracuje w Zakładzie Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ oraz p.o. kierownika Zakładu Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Jest autorem i współautorem siedmiu monografii naukowych, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz licznych prac badawczo-rozwojowych i opinii o innowacyjności technologii wdrażanych w przemyśle poligraficznym.

Jakub Mąka

Inżynier Sprzedaży Nestro od ponad 20 lat zajmujący się tematyką branży poligraficznej i opakowaniowej.

Konrad Nowakowski

Wieloletni pracownik SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – COBRO – INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ (obecnie IBWCh), przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, projektowania systemów pakowania.

mgr inż. Dariusz Pyś

Absolwent Instytutu Mechaniki Politechniki Białostockiej ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego

W latach 1983 - 1993 Pracownik Instytutu Maszyn Spożywczych w Warszawie,

zatrudniony na stanowisku konstruktora, a od 1985 r. jako pracownik naukowy.

Od 1993 roku pracownik COBRO - Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Opakowań, później Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, obecnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oddział w Warszawie, COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań.

Główny specjalista ds. Badań Opakowań Transportowych.

Specjalista d/s technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Opakowań Transportowych.

Rzeczoznawca COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań z zakresu opakowań transportowych w tym również opakowań do materiałów niebezpiecznych.

Autor i współautor wielu tematów badawczych z zakresu narażeń występujących podczas transportu i magazynowania towarów oraz wytrzymałości stosowanych opakowań transportowych.

W ramach działalności Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO, wykonawca ekspertyz dotyczących opakowań transportowych i transportowych jednostek paletowych dla producentów i użytkowników z wielu branż przemysłu np. spożywczej, motoryzacyjnej, AGD, meblarskiej, medycznej.

Biegły Sądowy z zakresu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz opakowań transportowych.

 

 

 

W przygotowaniu