Jak wzmocnić brandy? Projektowanie i produkcja innowacyjnego opakowania 2020  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

Regulamin:

1. Organizator konferencji:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

3 marca 2020 r.

3. Miejsce:

Sala konferencyjna nr 4, w hali E Międzynarodowego Centrum Targowo-Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.

4. Opłaty:

4.1. Koszt udziału w konferencji:

*Dla właścicieli marek, projektantów, przedstawicieli agencji reklamowych i drukarń:
- przy terminowej rejestracji do 24 lutego 2020 r.: 350 zł + VAT 23% (430,50 zł brutto/osobę).

**Dla dostawców materiałów, maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, etykiet i materiałów promocyjnych oraz pozostałych zainteresowanych:

- przy terminowej rejestracji do 24 lutego 2020 r.: 600 zł + VAT 23% (738 zł brutto/osobę).

Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch oraz miejsca parkingowe w ramach dostępności na parkingu obiektu.

Przed konferencją do jej uczestników zostanie przesłany drogą mailową odpowiedni kod, który pozwoli na bezpłatną rejestrację na targi Warsaw Pack na stronie https://warsawpack.pl/. Kod pozwoli na bezpłatne wejście na teren zarówno targów jak i hali w której znajduje się sala konferencyjna.

4.2. Promocja:

Dla pierwszych 30 osób będących przedstawicielami firm (właściciele marek, projektanci, przedstawiciele agencji reklamowych i drukarń), którzy zarejestrują się na konferencję do dnia 19 lutego 2020 r. przygotowaliśmy zaproszenia VIP upoważniające do bezpłatnego udziału w konferencji (decyduje kolejność zgłoszeń). Podczas rejestracji swego udziału należy powołać się na hasło "VIP 2020". W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 24 lutego 2020 r. lub nieprzybycia na konferencję, goście z zaproszeniem VIP, które nie zostanie wykorzystane, będą obciążeni kwotą za udział w wydarzeniu (punkt 4.1. w niniejszym regulaminie). W każdym z tych przypadków można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

5. Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:
mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404.

6. Uczestnik konferencji zobowiązany jest przesłać do Organizatora konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 24 lutego 2020 r. lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym lub filmowym podczas konferencji i nie będzie rościł sobie żadnych praw finansowych do materiału wykorzystującego jego wizerunek opublikowanego w mediach zarządzanych przez organizatora.

14. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

16. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

24 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Lis 2020

Akademia Zarządzania Barwą

 

W przygotowaniu