Home /  Effective Packaging / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2.Termin szkolenia:
12 grudnia 2017 r. w godzinach 9 - 17
2. Miejsce:
Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald, ul.Połczyńska 52, Warszawa-Bemowo
3.Opłaty:
Cena za udział w szkoleniu (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch): 1450 zł + 23% VAT.
4.Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: PKO S.A. oddział w Łodzi nr konta: 24124015451111000011659583 do dnia 01.12.2017.
5.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy.
6.Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).
7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.
8.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas szkolenia.
9.W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92
biuro@akademia-wiedzy.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

W przygotowaniu