Home /  Niekonwencjonalna komunikacja / Regulamin i formularze

  Niekonwencjonalna komunikacja  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI POD TYTUŁEM „NIEKONWENCJONALNA KOMUNIKACJA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE MARKETINGU INTERNETOWEGO” zwanej dalej Konferencją.
1. Organizator Konferencji, zwany dalej Organizatorem:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2. Termin Konferencji:
14 października 2009 r. w godzinach 10:00 – 16:00
3. Miejsce:
Centrum Konferencyjne Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. przy ul. G. Daimlera 1 w Warszawie
4. Program Konferencji: wg załącznika „Ramowy program konferencji”.
5. Koszt udziału w Konferencji: Przy dokonaniu płatności do dnia 14.09.2009 r. opłata wynosi 280 PLN netto (+ 22% VAT). Po tym terminie koszt uczestnictwa w Konferencji to 350 PLN netto (+ 22% VAT). Cena obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową, lunch.
Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: Pekao S.A. oddział w Łodzi, nr konta: 24124015451111000011659583.
6. Do Organizatora, na adres biuro@pro-kreacja.com lub faxem 042 687 12 99, uczestnik Konferencji zobowiązany jest przesłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (w załączeniu).
7. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji oraz do wprowadzenia zmian w programie Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu Organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w innym terminie.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 05.10.2009 lub nieprzybycia na Konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu uczestnictwa danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Konferencji (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 133 poz. 833).
11. W razie wszelkich pytań należy kontaktować się z przedstawicielami Organizatora pod numerami telefonów: + 48 (0) 42 687 12 92, +48 601 979 499 lub e-mailowo:
biuro@pro-kreacja.com. Informacji udziela Michał Borowiec.


Regulamin i formularze

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu