Home /  Niekonwencjonalna komunikacja / Niekonwencjonalna komunikacja jako skuteczne narzędzie marketingu internetowego

  Niekonwencjonalna komunikacja  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Niekonwencjonalna komunikacja jako skuteczne narzędzie marketingu internetowego

14 października 2009 roku w Warszawie magazyn „Pro-KREACJA” zorganizował kolejną konferencję z zagadnień marketingu internetowego pt. „Niekonwencjonalna komunikacja jako skuteczne narzędzie marketingu internetowego”!

Konferencja była poświęcona aspektom komunikacji w marketingu internetowym – począwszy od zrozumienia zachowań uczestników sieci, poprzez technologie ukierunkowujące przekazy na konkretne grupy odbiorców, aż po przykłady niekonwencjonalnych kampanii na pograniczu światów, konkursów internetowych itp.

 

 

 

W przygotowaniu