Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115 94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

24–25 września 2020 r.

3. Miejsce:

„Rancho Pod Bocianem”

Nadarzyńska 15
05-555 Przypki

https://www.ranchopodbocianem.pl/

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w konferencji:
Opłata netto za udział w konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w „Ranchu Pod Bocianem”):

- dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą: 450 zł + VAT 23% (553,50 zł brutto); dla klientów zagranicznych: 138 EUR brutto.

*Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji i opłacie za udział wniesionej do 30 czerwca 2020 r.: 400 zł + VAT 23% (492 zł brutto).
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 850 zł + VAT 23% (1045,50 zł brutto); dla klientów zagranicznych: 270 EUR brutto.

**Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji i opłacie za udział wniesionej do 30 czerwca 2020 r.: 800 zł + VAT 23% (984 zł brutto).
Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji i zajęciach integracyjnych, miejsce parkingowe. Opłatę za udział w konferencji należy przelać – do dnia 7 września br.:

– w przypadku płatności w PLN na konto: Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

– w przypadku płatności w EUR na konto: Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, nr konta: PL96114020040000311206075537

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

4b. Koszt i warunki noclegu:

Prosimy o rezerwację we własnym zakresie odpowiednich pokoi w „Ranchu Pod Bocianem”

Rezerwacji, na hasło „Świat DRUKU”, można dokonywać w Recepcji: tel 500 003 319, 22 7369915, e-mail” recepcja@ranchopodbocianem.pl lub u P. Pauliny Wrony, paulina.wrona@ranchopodbocianem.pl

Ceny za pokoje dla gości konferencji za jedną dobę ze śniadaniem, są następujące:
- pokój 1-os.: 144 zł netto + 8% VAT
- pokój 2-os.: 198 zł + 8% VAT
- pokój 3-os.: 270 zł + 8% VAT
Parking niestrzeżony bezpłatny. Ośrodek dysponuje 72 pokojami.

W przypadku braku miejsc w „Ranchu Pod Bocianem” rezerwacji noclegów można dokonać w pobliskich obiektach:

- Zajazd Maluch Tarczyn

Sportowa 1, 05-555 Tarczyn

tel. 22 727 71 28

P Ewa Osińska 508317260

P. Elżbieta Osińska 509198920

Ceny za pokoje dla gości konferencji za jedną dobę ze śniadaniem, są następujące:
- pokój 1-os.: 140 zł brutto
- pokój 2-os.: 180 zł brutto
Możliwa organizacja transportu do „Rancha Pod Bocianem” na kolację integracyjną i powrotnego do miejsca zakwaterowania.

- Hotel George Nadarzyn

http://hotelgeorge.pl/

- Transport w okolicy:

TAXI Tarczyn, 690 352 720, www.taxitarczyn.pl, Jarosław Sobczak: sobkon@o2.pl

Przewóz osób firma MIMTRANS (busy), tel. 602 128 068, Tadeusz Pałka mimtrans@o2.pl

5. Rejestracja:
Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 7 września br. przesłać do organizatora konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji. W późniejszych terminach rejestracja na konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc oraz dostępności pokoi w „Ranchu Pod Bocianem” lub innych obiektach.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

PROSIMY O ZAZNACZENIE W UWAGACH FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, W KTÓRYCH ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH PRZED KOLACJĄ W CHACIE GRILLOWEJ UCZESTNIK ZGŁASZA CHĘĆ UDZIAŁU: KONKURS GRY W MINIGOLFA LUB PIŁKI SIATKOWEJ. (Prosimy potraktować te konkursy jako dobrą zabawę na świeżym powietrzu).

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 07.09.2020 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, dane teleadresowe, adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego; ewentualnie, jeśli poda płeć, przedział wiekowy) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

13. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez siebie adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

14. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów reklamowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach. Niniejsza zgoda jest udzielona przez Uczestnika nieodpłatnie i nie będzie wnosił z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących konferencje oraz podczas transmisji na żywo realizowanej z konferencji.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,
2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy) współorganizatorom i partnerom konferencji, które w wyniku tego stają się Administratorem niniejszych danych Uczestnika.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

18. BARDZO WAŻNE INFORMACJE:

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom konferencji krzesła w sali konferencyjnej będą numerowane. Przed konferencją w punkcie rejestracyjnym potwierdzony zostanie Państwa udział w konferencji (poprzez złożenie podpisu na liście uczestników), otrzymają Państwo informację o przydzielonym miejscu w sali i zostanie zmierzona Państwu temperatura termometrem bezdotykowym. W załączeniu przesyłamy „Ankietę dla uczestnika konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie” w dniach 24–25 września 2020 r. w obiekcie „Rancho Pod Bocianem” w Przypkach k. Nadarzyna w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2”.

Aby uniknąć zbyt długiego czasu oczekiwania w punkcie rejestracyjnym, prosimy o wydrukowanie ankiety i jej wcześniejsze wypełnienie – poza rubrykami zaznaczonymi kolorem żółtym, które zostaną uzupełnione w czasie rejestracji.

W przypadku objawów choroby lub zwiększonej temperatury ciała (powyżej 37,5 stopnia Celsjusza) uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konferencji.

Prosimy o zachowanie odstępów między sobą – 1,5 metra, dezynfekcję rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy w pomieszczeniach wewnętrznych obiektu „Rancho Pod Bocianem” przez cały czas trwania konferencji.

Prosimy o dbanie o siebie i przyjazd na konferencję bez objawów przeziębienia.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Uczestnika konferencji w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

19. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:

42 687 12 92
Wojciech Szymczak (601 979 668)
Rafał Kłąb (607 979 505)

biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu