Szukaj 

Login 

 

 

dr hab. inż. Wiesław Cetera

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów WDIiB UW.
Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, magister inżynier informatyki.

Od 1984 roku związany jest z dziennikarstwem i poligrafią. Był założycielem i redaktorem naczelnym jednego z pierwszych czasopism komputerowych w Polsce („Informatyka, Komputery, Systemy”). Kierował wydawnictwem, przedsiębiorstwem poligraficznym i firmą konsultingową.

Zajmuje się ekonomią i zarządzaniem mediami oraz analizą zawartości mediów z wykorzystaniem technologii informacyjnych (BigData).

Jest autorem lub współautorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów poświęconych zarządzaniu w sektorze poligraficznym, referatów dotyczących organizacji i zarządzania mediami, a także kilkuset ekspertyz i opinii dotyczących innowacji, zarządzania i wycen przedsiębiorstw.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy. Prowadzi wykłady z zarządzania i ekonomii dla studentów WDIiI. W latach 2005-2017 był prezesem zarządu Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Fair Business.

 

 

3 Mar 2020

Jak wzmocnić brandy?

12 Maj 2020

Poligrafia w marketingu

12 Maj 2020

Effective Packaging

 

W przygotowaniu