Home /  Poligrafia w marketingu / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

  Poligrafia w marketingu  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2.1.Termin szkolenia
12 maja 2020 r. w godzinach 9 - 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu, jeśli nie zbierze się grupa szkoleniowa.

2.2. Platforma:
Webinar odbędzie się za pośrednictwem bezpłatnej platformy Click Meeting.

3.Opłaty:
Koszt udziału w szkoleniu:
700 zł + 23% VAT
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

4.Wpłatę należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

4.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

do dnia 07.05.2020.

4.3 Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemincznego i czasowym zawieszeniem zgromadzeń zbiorowych informujemy, że w przypadku konieczności odwołania szkolenia, wpłacone środki zgodnie z Państwa decyzją zostaną przeniesione na kolejny termin szkolenia bądź zwrócone.

5.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 07.05.2020.

6.Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas szkolenia.

8. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji.

9. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,
2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

11. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

12. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

24 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

 

W przygotowaniu