Home /  Poligrafia w marketingu / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

  Poligrafia w marketingu  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator szkolenia „Poligrafia w marketingu”:
Polski Drukarz sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115
94-104 Łódź

2.1. Termin szkolenia:
8 grudnia 2021 r. w godzinach 9–17,

2.2. Platforma Click Meetingzmiany formy szkolenia ze względów siły wyższej (pandemia), szkolenie odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy Click Meeting.

3. Opłaty:

750 zł netto + 23% VAT, czyli 922,50 zł brutto

4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić do dnia 30.11.2021. na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404.

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 30.11.2021.

6. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku niemożności udziału w szkoleniu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika w szkoleniu.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Szkolenia oraz prawo do odwołania lub zmiany jego terminu. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.

9. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji udziału w szkoleniu.

10. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik szkolenia ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

11. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.
2) Dane osobowe Uczestnika szkolenia przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe Uczestnika szkolenia przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik szkolenia posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożnością uczestnictwa w szkoleniu, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

12. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora szkolenia i innych wydarzeń w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

13. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na szkolenie informacji udziela:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

W przygotowaniu