Home /  Poligrafia w marketingu / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2.Termin szkolenia:
12 grudnia 2017 r. w godzinach 9 - 17
2. Miejsce:
Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald, ul.Połczyńska 52, Warszawa-Bemowo
3.Opłaty:
Koszt udziału w szkoleniu:
750 zł + 23% VAT
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.
4.Wpłatę należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: nr konta: 24124015451111000011659583 do dnia 01.12.2017.
5.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 01.12.2017.
6.Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).
7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.
8.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas szkolenia.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w szkoleniu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania szkolenia.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się szkolenia.
12. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w szkoleniu.
13. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

W przygotowaniu