Home /  Poligrafia w marketingu - grudzień 2018 / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

  Poligrafia w marketingu - grudzień 2018  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1.Organizator:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź
2.Termin szkolenia
11 grudnia 2018 r. w godzinach 9 - 17
2. Miejsce:
Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald, ul.Połczyńska 52, Warszawa-Bemowo
3.Opłaty:
Koszt udziału w szkoleniu:
750 zł + 23% VAT
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.
4.Wpłatę należy uiścić na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

4.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

do dnia 04.12.2018.
5.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 04.12.2018.
6.Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).
7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.
8.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas szkolenia.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w szkoleniu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania szkolenia.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się szkolenia.
12. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w szkoleniu.

13.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

14. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Anna Piórek
601 979 668
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu