Home /  Mini Akademia Zarządzania Barwą 2018 / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

  Mini Akademia Zarządzania Barwą 2018  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator:Polski Drukarz sp. z o.o.Obywatelska 11594-104 Łódź
2. Termin warsztatów:12 i 13 września 2018 r.
3. Miejsce:Sala warsztatowa przy stoisku „Świata DRUKU” C11 w hali nr III w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14
4. Opłaty:Udział w warsztatach jest bezpłatny po rejestracji na warsztaty za pośrednictwem niniejszego formularza do dnia 07.09.2018.
5. W celu bezpłatnego wejścia do sali warsztatowej na terenie targów, należy wypełnić formularz na stronie organizatora targów: http://www.festiwaldruku.pl/formularz/
6. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest przesłać do organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy.
7. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego).Podczas pierwszego i drugiego dnia warsztatów będą wygłoszone takie same prezentacje, dlatego w formularzu, w polu UWAGI prosimy o podanie wybranego dnia warsztatów.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania warsztatów.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się warsztatów.
11. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w warsztatach.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.
13. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
13a. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.
13b. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13c. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
13d. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
13e. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.
14. Uczestników warsztatów prosimy o zabranie ze sobą wizytówek i przekazanie ich organizatorowi podczas rejestracji przed warsztatami.
15. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Anna Piórek,
601 979 668,
42 687 12 92,
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu