Home /  Konferencja Jubileuszowa - Poligrafia wczoraj, dziś i jutro / Regulamin i formularz zgłoszeniowy

  Konferencja Jubileuszowa - Poligrafia wczoraj, dziś i jutro  

 

 

Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

Regulamin:
1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115 94-104 Łódź

2. Termin konferencji:
5 września 2018 r.

3. Miejsce:
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
ul. Jaracza 27
90-257 Łódź
www.teatr-jaracza.lodz.pl

4. Opłaty:

Udział w konferencji jest bezpłatny dla uczestników posiadających imienne zaproszenie.

Opłata netto dla pozostałych uczestników wynosi 300 zł + VAT 23%
Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, spektakl teatralny, udział w bankiecie. Opłatę za udział w konferencji należy przelać – do dnia 15 sierpnia br. – na konto: Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5. Rejestracja (dotyczy tylko uczestników nieposiadających imiennych zaproszeń):
Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 15 sierpnia br. przesłać do organizatora konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 15.08.2018 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

13. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

14.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

15. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:

42 687 12 92
Anna Piórek (601 979 668)

biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu