Szukaj 

Login 

 

 

Prelegenci

Sonja Angerer

Redaktor, Rrrabbitproductions, redaktor naczelna „Large Format“

dr hab. inż. Wiesław Cetera

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów WDIiB UW.
Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, magister inżynier informatyki.

Od 1984 roku związany jest z dziennikarstwem i poligrafią. Był założycielem i redaktorem naczelnym jednego z pierwszych czasopism komputerowych w Polsce („Informatyka, Komputery, Systemy”). Kierował wydawnictwem, przedsiębiorstwem poligraficznym i firmą konsultingową.

Zajmuje się ekonomią i zarządzaniem mediami oraz analizą zawartości mediów z wykorzystaniem technologii informacyjnych (BigData).

Jest autorem lub współautorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów poświęconych zarządzaniu w sektorze poligraficznym, referatów dotyczących organizacji i zarządzania mediami, a także kilkuset ekspertyz i opinii dotyczących innowacji, zarządzania i wycen przedsiębiorstw.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy. Prowadzi wykłady z zarządzania i ekonomii dla studentów WDIiI. W latach 2005-2017 był prezesem zarządu Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Fair Business.

dr inż. Jacek Hamerliński

Zastępca dyrektora ds. rozwoju w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego (COBRPP). Od prawie trzydziestu lat specjalizuje się w poligrafii i systemach wydawniczych. Pracował między innymi jako doradca i konsultant w firmach Infosystems, Publishing Institute, SAD. Jako specjalista ds. produktu i sprzedaży systemów poligraficznych działał dla firm Agfa i XTeam, kierował także działem informatycznym w Presspublice. Doświadczony trener, nauczyciel, naukowiec, konsultant. Prowadzi badania w COBRPP, gdzie kieruje Zespołem Badawczym Elektroniki Drukowanej. Autor licznych artykułów specjalistycznych, publikowanych w pismach branżowych, polskich i zagranicznych. Swoją obszerną wiedzą dzieli się regularnie podczas prowadzonych przez siebie szkoleń oraz w trakcie wystąpień na konferencjach branżowych.

Waldemar Jałocha

Sales Director Eastern Europe, Avery Dennison

mgr inż. Bernard Jóźwiak

Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia menadżerskie Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów/Uniwersytet Gdański/RSM Erasmus University.

Przez około 15 lat pracował w drukarniach: Drukarnia Skarbowa (akcydensy), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (druki zabezpieczone, akcydensy), QuadWinkowski (czasopisma, stendy), Drukarnia Naukowo-Techniczna (produkcja dziełowa).

W wydawnictwach Res Publica Press International i Grupie Medialnej Quadro pracował ponad 10 lat (wydawanie czasopism i książek).

W Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, w różnych okresach, przepracował ponad 18 lat (fotoskład, technologie poligraficzne, rozwój branży, zarządzanie)

Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu wydawniczo-poligraficznego na Politechnice Warszawskiej. Przez parę lat autor corocznego Raportu o polskiej poligrafii dziełowej wydawanego przez wydawnictwo Biblioteka Analiz. Autor referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu poligrafii i wydawnictw. Prezes Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych.

Wojciech Mataczyński

Dyrektor DMSC, Heidelberg Polska

Monika Nojszewska

Prawie 22 lata doświadczenia w branży informatycznej i poligraficznej, Monika pracowała dla wiodących w branży organizacji i pełniła różne funkcje zarządzające związane z tą technologią.

Jako menedżer ds. rozwoju działalności EFI koncentruje się na pomaganiu producentom i przetwórcom tektury falistej w upraszczaniu szacowania ich procesu produkcyjnego lub w celu lepszego zarządzania zapasami i zakupami, optymalizacji planowania lub zarządzania produkcją w celu uzyskania lepszej wydajności i rentowności.

Stefan Piotrowski

Newspaper & International Accounts Manager, Agfa Graphics

Wacław Wasiak

Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

 

 

 

W przygotowaniu