Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2a. Termin konferencji:
18–19 października 2018 r.

2b. Miejsce:

Hotel Mrągowo Resort & SPA
ul. Giżycka 6,
11-700 Mrągowo

3. Opłaty:

3a. Koszt udziału w konferencji:
Opłata netto za udział w konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):
- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 430 zł + VAT 23% (528,90 zł brutto)/osobę;
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 850 zł + VAT 23% (1045,50 zł brutto)/osobę
- dla osób towarzyszących, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 250 zł + VAT 23% (307,50 zł brutto)/osobę.

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej, miejsce parkingowe w ramach dostępności wolnych miejsc.
Opłatę za udział w konferencji należy przelać – do dnia 5 października br. – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

3b. Koszt i warunki noclegu w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & SPA:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać indywidualnie.

Dla gości konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie” hotel oferuje specjalne ceny za noclegi. Rezerwacji proszę dokonywać w dziale rezerwacji indywidualnej lub przez recepcję, podając hasło „Świat DRUKU”:

Dział Rezerwacji Indywidualnej: Pani Anna Siwik, rezerwacje@mragoworesort.pl, tel. 89 7433101
Recepcja: recepcja@mragoworesort.pl, tel. 089 7433100

Wymagana jest przedpłata za rezerwowany pokój.

Uwaga: pokoje gwarantowane są tylko do 1 października 2018 r. Po tym terminie rezerwacje będą dokonywane jedynie na zasadzie dostępności pokoi.

Ceny za nocleg dla Gości przedstawiają się następująco:
Pokój jednoosobowy w budynku głównym – 284 zł
Pokój dwuosobowy w budynku głównym – 336 zł

Powyższe ceny zawierają śniadanie, możliwość korzystania z hotelowego centrum rekreacji: kompleksu basenowego – basen rekreacyjny z biczami wodnymi, jacuzzi, zjeżdżalnia, basen pływacki, zewnętrzne jacuzzi całoroczne, sauna, siłownia Techno-gym, siłownia zewnętrzna, mini-golf, stół do tenisa stołowego. Bezprzewodowy internet Wi-Fi dostępny na terenie całego obiektu.

Parking dla uczestników konferencji bezpłatny w ramach dostępności wolnych miejsc.

Informacje dla gości korzystających z noclegów w Hotelu Mercure – regulamin Hotelu:

1. Osoby biorące udział w konferencji są zobowiązane do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Na terenie Hotelu istnieje zakaz wnoszenia żywności i/lub napojów w celach konsumpcji.

3. Uczestnicy konferencji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hotelowego obowiązującego w Hotelu, który jest dostępny w pokojach hotelowych i Recepcji.

4. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi. Kara za złamanie zakazu palenia na terenie hotelu wynosi 500 zł od osoby za każdorazowe stwierdzenie złamania niniejszego zakazu.

5. Uczestnicy Konferencji zobowiązują się do przestrzegania wewnątrz-hotelowych przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa.

6. Faktyczny dostęp do pokojów hotelowych jest możliwy przy użyciu karty magnetycznej, którą Goście otrzymają od obsługi Hotelu. Karta magnetyczna powierzona danej osobie powinna być zwrócona przed wymeldowaniem się tej osoby z Hotelu. W przypadku nie zwrócenia karty magnetycznej, użytkownik niezwróconej karty zostanie obciążony kwotą w wysokości 10,00 zł.

7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu planowanego przyjazdu.
W razie przyjazdów przed godziną 15:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu danego dnia. Hotel udostępni uczestnikom Spotkania miejsce do składowania bagażu.

8. Hotel gwarantuje zakwaterowanie w przypadku późnych przyjazdów (tj. po godz. 18:00).

9. Goście winni wymeldować się z Hotelu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. W przypadku przedłużenia pobytu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu pod warunkiem dostępności wolnych pokoi, Hotel ma prawo do pobrania opłaty w wysokości połowy uzgodnionej ceny pokoju. Jeśli zajdzie potrzeba późniejszego wymeldowania, niż do godziny 18:00 w dniu wyjazdu, będzie to możliwe w przypadku wolnych pokoi, za co Hotel ma prawo do pobrania pełnej opłaty za pokój, według zakontraktowanych cen; chyba, że ustalenia indywidualne będą stanowić inaczej.

4. Rejestracja:
Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 5 października br. przesłać do organizatora konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji.
W późniejszych terminach rejestracja na konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc oraz dostępności pokoi w hotelach.

5. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 05.10.2017 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

8. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

11. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

12. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

13. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.
2) dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

14. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

15. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Anna Piórek (601 979 668)
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

 

W przygotowaniu