Szukaj 

Login 

 

 

Regulamin

1. Organizator konferencji:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

24-25 października 2019 r.

3. Miejsce:

Hotel Czarny Potok Resort Spa & Conference przy ul. Czarny Potok 65 w Krynicy-Zdroju www.hotelczarnypotok.pl

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w konferencji:

Opłata netto za udział w konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):
- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 450 zł + VAT 23% (553,50 zł brutto)/osobę;
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 850 zł + VAT 23% (1045,50 zł brutto)/osobę
- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 270 zł + VAT 23% (332,10 zł brutto)/osobę.

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w konferencji należy przelać – do dnia 4 października br. – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Czarny Potok Resort Spa & Conference:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.

Uwaga: pokoje gwarantowane są tylko do 30 września 2019 r. Po tym terminie rezerwacje będą dokonywane jedynie na zasadzie dostępności pokoi.

Dla gości konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie” hotel oferuje specjalne ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi z poniższymi cenami na hasło „Świat DRUKU” powinny być składane pocztą elektroniczną bezpośrednio do hotelu do P. Doroty Tomasiak, telefon: 509 777 728 pod adresem: d.tomasiak@czarnypotok.com

Hotel zobowiązuje się do podtrzymania stawki za nocleg dla uczestników konferencji w przypadku wcześniejszego przyjazdu od 23.10.2019 r. lub przedłużenia pobytu maksymalnie do 27.10.2019 r. wg powyższych cen.

Ceny netto dla gości konferencji na hasło „Świat DRUKU”:

- jedna doba w pokoju 1-osobowym Classic ze śniadaniem: 255,00 złotych netto, plus należna opłata uzdrowiskowa płatna w wysokości 3,50 zł/ doba / os (płatna przy pobycie 2 doby)

- jedna doba w pokoju 2-osobowym Classic ze śniadaniem: 300,00 złotych netto, plus należna opłata uzdrowiskowa płatna w wysokości 3,50 zł/ doba / os (płatna przy pobycie 2 doby)

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 12.00 następnego dnia. Goście hotelu zobowiązani są zapoznania się z regulaminem hotelu.

Parking dla uczestników konferencji bezpłatny w ramach dostępności wolnych miejsc.

5. Rejestracja:
Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 4 października 2019 r. przesłać do organizatora konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji.

W późniejszych terminach rejestracja na konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

6. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca konferencji. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za konferencję w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 04.10.2019 lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas konferencji.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

12. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

13. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

14. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115,
2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

15. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.

W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

16. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencję informacji udzielają:
Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668

Rafał Kłąb

42 6871292, 607 979 505
biuro@swiatdruku.eu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Przepraszamy, termin zgłoszeń już minął!

 

 

24 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Wrz 2020

Tektura Falista 2020

25 Lis 2020

Akademia Zarządzania Barwą

 

W przygotowaniu