Szukaj 

Login 

 

 

Prelegenci

Zbigniew Jemioło

Specjalista ds. sprzedaży oprogramowania Esko.
Od 2000 roku w firmie Digiprint najpierw jako szef studia i przygotowalni prepress.
Od 2004 roku w dziale handlowym Digiprint – zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami programów Esko.

Łukasz Kania

Łukasz Kania jest współpracownikiem Małgorzaty Szczotki w firmie CMC, która świadczy uługi kalibracji i zarządzania barwą dla przedsiębiorstw poligraficznych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zgodności i powtarzalności barw, wdrażając standardy opierające się na wytycznych z grupy norm ISO 12647- xxxx . Jest wykładowcą akademickim.

Zbyszek Krugiełka

Zbyszek Krugiełka jest kierownikiem sprzedaży w segmencie maszyn introligatorskich do produkcji opakowań w firmie Heidelberg Polska sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Od 1995 roku związany z produkcją opakowań.

Marek Migdalski

Ukończył studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży poligraficznej. Zdobył je dzięki zaangażowaniu we własną, poligraficzno-wydawniczą działalność gospodarczą, która zapewniła mu szerokie spektrum wiedzy, jak również umożliwiła zdobycie praktycznych umiejętności w zarządzaniu biznesem.
W latach 2004-2009 pełnił funkcję zastępcy działu obsługi klienta w Drukarni Multipress, co pozwoliło mu na ugruntowanie doświadczeń handlowych w zakresie zarówno obsługi jak i pozyskiwania nowych klientów. W kolejnych latach piastował stanowiska dyrektora biura obsługi klienta w drukarni Eurodruk-Kraków oraz dyrektora drukarni Takt.

Pod koniec 2011 roku rozpoczął współpracę z ITTP. Początkowo, jako dyrektor handlowy (dyrektor działu ITTP), a obecnie, jako wiceprezes Zarządu ITTP SA oraz Członek Zarządu Technology Brokers Sp. z o.o. (firmy zależnej od ITTP SA). Od początku swojej współpracy z ITTP Marek Migdalski był odpowiedzialny za rozwój rynku sprzedaży maszyn (głównie z zakresu post-press) w Polsce, a obecnie również w Czechach i na Słowacji. Równolegle z działalnością sprzedażową Marek Migdalski aktywnie rozwija rynek dostawców maszyn, nieustannie poszerzając ofertę spółek ITTP SA i Technology Brokers Sp. z o.o. o nowe produkty i technologie.

Tomasz Wojnarowski

Tomasz Wojnarowski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (wydział: automatyka i robotyka). Pierwsze kroki jako poligraf stawiał w firmie Winkowski – był mistrzem druku, technologiem, planował produkcję. Następnie w firmie Flint Ink odpowiadał za sprzedaż farb heatsetowych i do rotograwiury na Europę Wschodnia, w firmie KBA za sprzedaż maszyn offsetowych, a w Kodaku za sprzedaż płyt CtP, oprogramowania i urządzeń do druku cyfrowego. Aktualnie pracuje w firmie Xeikon, w której jest odpowiedzialny za sprzedaż maszyn cyfrowych do druku opakowań i akcydensów. Ma doświadczenie w planowaniu produkcji i zarządzaniu barwą.

Paweł Lul

Z branżą etykiet związany od 2001 zarówno Polskich firmach jak i międzynarodowych koncernach. W HP z powodzeniem zajmuje się sprzedażą maszyn HP Indigo i rozwojem rynku etykiet i opakowań w Polsce.

Ilona Smolarek

Jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej (inżynier zarządzania produkcją i jakością, magister rachunkowości w zarządzaniu). Obecnie studia doktoranckie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Zakładzie Inżynierii Produkcji.
Od sześciu lat związana z poligrafią. Pełniła funkcję pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych ABW, pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz specjalisty ds. zamówień w jednej z częstochowskich drukarń.
Od 2015 r. rozpoczęła współpracę z Drukarnią „Print Cycero” na stanowisku zastępcy dyrektora Drukarni oraz pełnomocnika ds. ISO i FSC.
Szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności praktyczne umożliwiły jej wdrożenie i przygotowanie drukarni do certyfikacji Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW, certyfikacji na zgodność z normą PN 14001:2004 - zintegrowanie z systemem ISO 9001:2008 oraz do certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu FSC COC.
Czerpiąc z doświadczenia w szeroko rozumianym kierowaniu wieloetapowym procesem produkcji prowadzi nadzór nad działalnością operacyjną drukarni z wykorzystaniem technik podwyższania i pomiaru produktywności, optymalizacji i zarządzania procesami z wykorzystaniem założeń i narzędzi powiązanych z Lean Manufacturing: JIT, TQM, SMED, TPM, OEE, 5S, Six Sigma dla efektywnego koordynowania i zarządzania kosztami w sferze operacyjnej drukarni.

Simon Cosh

Simon Cosh, Sales Manager w Edale Ltd. (UK). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie druku, szczególnie w procesach litograficznych, fleksograficznych i cyfrowych. Pierwsze kroki stawiał jako technolog pre-press w brytyjskiej armii, po czym rozwijał swoje umiejętności pracując dla światowych liderów poligrafii, takich jak Fujifilm, Xerox oraz Edale. Simon jest zwolennikiem łączenia wielu uzupełniających się technologii druku w jeden proces tak, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla potrzeb klientów.

 

 

 

W przygotowaniu